Obiective culturale cu valoare de patrimoniu

OBIECTIVE CULTURALE CU VALOARE DE PATRIMONIU

BISERICĂ DE LEMN DIN BOTOŞANA

 

1.Argument:

Am ales Biserică de lemn din Botoşana deoarece are o valoare sentimentală pentru mine, fiind biserica din satul bunicilor mei, unde mi-am petrecut copilăria. De asemenea am fost impresionată de faptul că biserica are o vechime de peste 200 de ani,  fiind construită în anul 1810.

2.Descriere:

Satul Botoșana este situat pe un teren deluros, pe care se află livezi cu pomi fructiferi, fiind traversat de pârâul Botoșana, afluent al râului Soloneț. El se află la o distanță de 37 km de oraşul Suceava. Comună Botoșana se învecinează la răsărit cu comună Comănești, la miazăzi cu comună Cacica, la apus cu comună Poieni-Solca și la miazănoapte cu orașul Cajvana.

Biserică de lemn cu hramul Sfântul Dumitru din Botoșana a fost construită în anul 1810. Ea se află localizată în cimitirul satului Botoșana din comună omonimă. Biserică de lemn “Sf. Dumitru” din Botoșana a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2004.

Biserică de lemn “Sf. Dumitru” din Botoșana a fost construită în anul 1810 de către meșterul Grigore Iulian din Câmpulung Moldovenesc. Pe o bârnă din pridvorul bisericii se află următoarea pisanie: “Această sfântă biserică este făcută de Gligorie Iulian din Câmpulung la anul 1810”. Lăcașul de cult se află în vatra satului unde, de 200 de ani, credincioșii se adună în fiecare duminică și zi de sărbătoare pentru a participa la sfintele slujbe.

Biserică de lemn din Botoșana are în inventarul său peste 200 de obiecte de artă și cu valoare istorică ce datează din secolele XVIII-XIX. Dintre acestea menționăm următoarele: cruce de mână (1780), clopot (1844), policandru (1849), cădelniță (1882), cruce procesională (1896) etc. Biserica a fost restaurată pe cheltuiala credincioșilor în anul 1947, iar în prezent se află în stare bună.

Biserică de lemn din Botoșana este construită din bârne de brad, încheiate în “coadă de rândunică”, iar talpa este cioplită în lemn de stejar. Ea a fost clădită pe temelie înaltă de piatră. Pentru a proteja edificiul de intemperii, pereții din bârne au fost placați cu scânduri de brad. Edificiul are un acoperiș din șindrilă, bătută în “solzi”, cu streașină largă.

Monumentul are plan triconc (formă de cruce), cu absida altarului pentagonală decroșată față de restul corpului construcției și cu pronaos poligonal. Lăcașul de cult este prevăzut cu o singură ușă, aflată în peretele sudic al pronaosului. Edificiul are lungimea de 22 m și lățimea de 10 m. Biserica are două turle: una pe mijlocul bisericii și alta pe pridvor (ce a folosit drept clopotniță).

3.Idei de promovare a obiectivului şi de atragere de fonduri:

  • Organizarea unui muzeu în incinta Bisericii de lemn (care este închisă în prezent);
  • Organizarea de târguri de meşteri populari ( în curtea bisericii);
  • Organizarea unui festival medieval;
  • Realizarea unui spaţiu de recreere/ grădina de flori/arbuşti/ unui foişor;
  • Promovarea prin intermediul unui site/ fluturaşilor;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s